Polityka Prywatności

Polityka prywatności w sklepie FISZ EMADE TWORZYWO
(sklep.fiszemade.pl)

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, abyś zrozumiał w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych klientów uzyskiwanych w ramach sklepu internetowego sklep.fiszemade.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Morph Music Adam Ślesik
Jagiellońska 17/57
05-120 Legionowo
NIP 536-156-86-58

II. Dane osobowe, cel i podstawa przetwarzania oraz czas przechowywania

A. Cel przetwarzania danych

Przekazanych nam danych osobowych będziemy używać w celu zarządzania rejestracją klienta, obsługi i realizacji zakupów produktów dokonywanych poprzez stronę sklep.fiszemade.pl (w tym zawarcia umowy i rozliczeń z nią związanych), dostarczenia zakupionych produktów, wykonywania praw konsumenta, obsługi zapytań. Ponadto jeśli wyraziłeś na to zgodę, wówczas przekazane nam dane będą wykorzystywane także w celach marketingowych, np. przygotowania specjalnej oferty czy przesyłania informacji o promocjach.

B. Podstawa przetwarzania danych

Przede wszystkim podstawę tę stanowi potrzeba przetwarzania danych celem wykonania umowy, zawieranej wskutek złożenia zamówienia. Ponadto będzie to możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłane nam zapytania, jak również zgoda wyrażona przez Ciebie.

C. Dane, o które prosimy. 

I. W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklep.fiszemade.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Są to:

- imię i nazwisko
- adres e-mail

Możesz następnie uzupełnić swoje konto klienta o takie dane, jak:

- dane do kontaktu
- adres do wysyłki
- numer telefonu
- dane do faktury

II. Podczas dokonywania zakupów konieczne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko
- adres e-mail
- adres do wysyłki
- numer telefonu
- dane do faktury, o ile chcesz, aby została wystawiona
- informacje płatnicze-w zależności od rodzaju płatności może to być np. numer rachunku bankowego czy dane karty płatniczej.

Niektóre z w/w danych mogą być pobrane automatycznie z Twojego konta klienta, jeśli posiadasz w naszym sklepie takie zarejestrowane konto.

III. W przypadku wykonywania przez konsumenta praw konsumenckich (np. odstąpienia od umowy) czy dotyczących reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy klienta prosimy także o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Prosimy nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

D. Czas przechowywania danych

Dane osobowe zarejestrowanego klienta przechowywane są przez czas od rejestracji do czas usunięcia konta klienta. Po upływie w/w terminu pozostaną u nas jedynie informacje historyczne o złożonych przez Ciebie zamówieniach i zawartych transakcjach, na potrzeby realizacji przysługujących klientowi roszczeń, np. związanych z rękojmią czy też wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane takie będą u nas przechowywane przez okres 3 lat.

W przypadku klientów, którzy nie założyli konta ich dane są przechowywane przez okres 3 lat od dnia złożenia ostatniego zamówienia.

W przypadku realizowania przez kupującego uprawień z rękojmi, okres przechowywania jego danych- o ile liczony według powyższych reguł by się zakończył przed wygaśnięciem uprawnień z rękojmi- ulega wydłużeniu do czasu wygaśnięcia tych uprawnień.

W przypadku skierowania do nas zapytania, dane uzyskane w jego wyniku będą przechowywane przez nas nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania.

III. Przekazywanie danych

Twoje dane mogą być przez nas przekazane naszym usługodawcom i firmom, z którymi współpracujemy, aby móc zrealizować umowę z Tobą. Są to przede wszystkim przewoźnicy, firmy logistyczne, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności i instytucje płatnicze, dostawcy usług technologicznych, biuro księgowe. Jeśli wyraziłeś zgodę na subskrypcję newslettera i otrzymywanie przesyłek marketingowych, będzie to również operator systemu mailingowego.

Dane osobowe klientów nie będą przekazywane osobom trzecim w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób. Dane osobowe nie będą także przekazywane poza obszar EOG.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym lub instytucjom finansowym lub instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zwalczaniem nadużyć, dane takie będą tym organom lub instytucjom udostępnione.

IV. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

dostępu do danych osobowych- jeśli posiadasz zarejestrowane konto użytkownika dostęp do tych danych uzyskasz także za pośrednictwem konta,

poprawy lub usunięcia danych osobowych- jeśli posiadasz zarejestrowane konto użytkownika możesz to zrobić także za pośrednictwem konta; ponadto odnośnie usunięcia danych żądanie może być zrealizowane w zakresie, w jakim dane nie będą potrzebne do celów, dla których były przetwarzane lub jeżeli wygaśnie podstawa prawna do ich przetwarzania;

  • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


V. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na sklep.fiszemade.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta sklep.fiszemade.pl.

W ramach sklep.fiszemade.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach sklep.fiszemade.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklep.fiszemade.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklep.fiszemade.pl;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklep.fiszemade.pl;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu sklep.fiszemade.pl;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z sklep.fiszemade.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.fiszemade.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. sklep.fiszemade.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta sklep.fiszemade.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z sklep.fiszemade.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na sklep.fiszemade.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji sklep.fiszemade.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

sklep.fiszemade.pl korzysta z serwerów HOME PL SA z siedzibą na ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin, województwo Zachodniopomorskie Wrocławiu (KRS: 0000431335; NIP: 8522103252) i oprogramowania sklepowego SHOPLO Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000417586; NIP: 5213630420). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. sklep.fiszemade.pl (cookies)

sklep.fiszemade.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia sklep.fiszemade.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania sklep.fiszemade.pl do Twoich potrzeb.

sklep.fiszemade.pl wykorzystuje cookies do:

- zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

- zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

- zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania sklep.fiszemade.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

- tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklep.fiszemade.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

- personalizowania wyglądu sklep.fiszemade.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep.fiszemade.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez sklep.fiszemade.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

sklep.fiszemade.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej sklep.fiszemade.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

sklep.fiszemade.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

sklep.fiszemade.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
3. Freshmail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Polska)

VI. Zmiana polityki prywatności sklep.fiszemade.pl

sklep.fiszemade.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki funkcjonowania sklep.fiszemade.pl, w szczególności warunki technologiczne lub zmiana będzie ulepszać politykę prywatności.

O takiej zmianie sklep.fiszemade.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://sklep.fiszemade.pl/polityka-prywatnosci.

VII. Kontakt

sklep.fiszemade.pl kontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego adresu e-mail, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: sklep@fiszemade.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail sklep@fiszemade.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Morph Music Adam Ślesik
Jagiellońska 17/57
05-120 Legionowo

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl